آموزش و پژوهش

taj
aparatfacebooktwitertelegramwhatsupinstagram
(8)
(2)

آموزش و پژوهش

از سوابق علمی اینجانب چاپ چندین مقاله و انتشار یک کتاب پزشکی و یک اپلیکیشن پزشکی است و یک اپلیکیشن و کتاب دیگر در دست چاپ دارم.

اپلیکیشن تصویربرداری قفسه سینه

https://cafebazaar.ir/app/chest.imaging.app

 

   

 

اپلیکیشن نسخه بيماري هاي پوست

https://cafebazaar.ir/app/skindisease.treatment.app

 

   

 

کتاب اختلالات آب و الکترولیت ها

menusearch
drahmadkomeili.com