ما چه می‌کنیم؟

taj
aparatfacebooktwitertelegramwhatsupinstagram
(6)
(0)

ما چه می‌کنیم؟

 

دکتر احمد کمیلی موحد


فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه
بورد فوق تخصصی از دانشگاه تهران
متخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17 سال سابقه طبابت


بیماریهای داخلی و ریوی،

عفونت های ریوی، آسم و آلرژی، برونشیت،

آمبولی ریوی

بیماری های شغلی و پارانشیمال ریه

تست ریه، تست خواب، برونکوسکوپی،

مشاوره بیماران Icu

menusearch
drahmadkomeili.com