دکتر احمد کمیلی موحد فوق تخصص بیماری های ریه قم Dr Ahmad Komeili

taj
aparatfacebooktwitertelegramwhatsupinstagram
سارکوئیدوز چیست؟

سارکوئیدوز چیست؟

علائم، روش های تشخیصی و درمان سارکوئیدوز

نمونه برداری سوزنی از بافت ریه

نمونه برداری سوزنی از بافت ریه

نمونه برداری سوزنی از ریه چیست و در چه مواردی به کار می‌رود؟

معرفی

معرفی

دکتر احمد کمیلی موحد فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه - بورد فوق تخصصی از دانشگاه تهران - متخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 17 سال سابقه طبابت

آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش

از سوابق علمی اینجانب چاپ مقالات علمی متعدد و انتشار یک کتاب پزشکی و دو اپلیکیشن پزشکی است و یک کتاب دیگر نیز در دست چاپ دارم. 

زمینه فعالیت و تخصص

زمینه فعالیت و تخصص

بیماریهای داخلی و ریوی، عفونت های ریوی، آسم و آلرژی، برونشیت، آمبولی ریوی و بیماری های شغلی و پارانشیمال ریه, تست ریه، تست خواب، برونکوسکوپی، مشاوره بیماران Icu

دکتر احمد کمیلی موحد فوق تخصص بیماری های ریه قم Dr Ahmad Komeili
دکتر احمد کمیلی موحد فوق تخصص بیماری های ریه قم Dr Ahmad Komeili

دکتر احمد کمیلی موحد
فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه
بورد فوق تخصصی از دانشگاه تهران
متخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17 سال سابقه طبابت
بیماریهای داخلی و ریوی، عفونت های ریوی، آسم و آلرژی، برونشیت،آمبولی ریوی
و بیماری های شغلی و پارانشیمال ریه
تست ریه، تست خواب، برونکوسکوپی، مشاوره بیماران Icu

menusearch
drahmadkomeili.com